Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.sportart.sk realizuje spoločnosť:

SportART, s.r.o.
Textilná 3054/3
934 05 LEVICE

IČO: 47587377
DIČ: 2023991134
Vložka číslo: 36319/N
IBAN: SK27 0200 0000 0032 5142 6851 (VÚB banka), pri úhrade prevodom variabilný symbol: číslo vašej objednávky

Orgán Dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj Staničná 9, 949 01 Nitra

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná v internetovom obchode www.sportart.sk tovar alebo službu a uzatvorí s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku akými sú napr. elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a pod.
Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Po odoslaní objednávky obdržíte kópiu objednávky e-mailom s potvrdením a údajov súvisiacich s jej realizáciou.
V deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude doklad o zaplatení (faktúra) doručený e-mailom po obdržaní zásielky. 2. Dodacie podmienky

PREDÁVAJÚCI sa zaväzuje:
• dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

KUPUJÚCI sa zaväzuje:
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
• zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávku tovaru, ktorý máme skladom expedujeme spravidla do 1 pracovného dňa a tovar, ktorý je potrebný doobjednať z centrálnych skladov subdodávateľov spravidla od 3 do 5 pracovných dní.  V prípade, že Vami objednaný tovar nie je možné dodať Vás upozorníme e-mailom alebo telefonicky.
Aktuálne máme všetok tovar zobrazený na eshope (vrátane bežeckej obuvi) okamžite skladom a pripravený k odoslaniu!

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou na adresu udanú kupujúcim v objednávke.
Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet alebo pri preposlaní potvrdenia o úhrade na náš email. IBAN: SK27 0200 0000 0032 5142 6851 (VÚB banka), variabilný symbol: číslo vašej objednávky.

Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je podľa nasledujúcej tabuľky:
 

  cena dopravy pri nákupe do 100€ (vrátane) cena dopravy pri nákupe nad 100€ rýchlosť dodania
Kuriér SPS 0 € 0 € 1 deň
Slovenská pošta 2,50 € 2,50 € 1-3 dni

 

 


 

- Uvedené ceny sú vrátane DPH a platia pre Slovenskú republiku.
- Do Českej republiky expedujeme výhradne cez Slovenskú poštu. V prípade expedovania do Českej republiky platí cena 10,00 €.
- Dobierka - možná len pri doprave Slovenskou poštou, cena 1,00 €.
- Možnosť prebrať objednaný tovar v našej partnerskej predajni - Intersport Levice (OC City Park), cena 0 €.

Doručenie kuriérom má viacero výhod:

  • doručenie do 24 hodín od expedície (doručuje sa v pracovné dni)
  • doručenie vždy priamo do Vašich rúk - domov alebo do práce
  • v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie, druhý pokus o doručenie v cene

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevziatia tovaru. Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e-mail info@sportart.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak bola zrušená objednávka vopred uhradená, cena za tovar bude kupujúcemu vrátená v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito podmienkami. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti;
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť
- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

 

7. Vrátenie tovaru, výmena tovaru

Podľa zákona 102/2014 Z.z., môže spotrebiteľ tovar zakúpený v  internetovom obchode www.sportart.sk vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ nesmie začať produkt používať. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Pred vrátením tovaru nás prosím kontaktujte e-mailom s jednou vetou, že vraciate tovar (info@sportart.sk). Tovar zabaľte v originálnom balení, kompletný, s visačkami a nepoškodený. Tovar posielajte na adresu:
Intersport Levice
OC City Park
Turecký rad 13
Levice, 934 01
tel. 0903 557 019
Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:
• tovar v originálnom balení, nepoškodený
• formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy obdrží kupujúci e-mailom automaticky spolu s potvrdením o odoslaní objednávky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude kupujúcemu vrátená bankovým prevodom na požadovaný účet v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Pokiaľ spotrebiteľ zašle tovar prevádzkovateľovi aj napriek tomu, že nesplnil zákonné podmienky na odstúpenie od zmluvy tovar nebude prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

Pri výmene tovaru (nevhodná veľkosť, nevhodný model) nás prosím kontaktujte e-mailom (info@sportart.sk) s informáciou, že vraciate tovar a máte záujem o výmenu za iný (iná veľkosť, iný model, o čo máte záujem). Tovar zabaľte v originálnom balení, kompletný, s visačkami a nepoškodený. Tovar posielajte na adresu:
Intersport Levice
OC City Park
Turecký rad 13
Levice, 934 01
tel. 0903 557 019
Po obdržaní vašej zásielky vám zašleme vami požadovanú novú zásielku.

 

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov od kúpy. V žiadnom prípade však nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov! Životnosť výrobkov je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym užívaním môže byť životnosť nižšia, než záručná doba. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.
Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.
Záručny servis kupujúci vybavuje u predávajúceho (SportART, s.r.o.).

 

9. Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po registrácii alebo prijatí objednávky uložené výlučne na serveri sportart.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám.

V našich databázach sú ukladané nasledujúce osobné údaje:
V prípade fyzickej osoby - súkromná osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, E-mail .
V prípade právnickej osoby - firma: Názov firmy, Meno zodpovednej osoby, Priezvisko zodpovednej osoby, Adresa sídla firmy, Adresa doručenia tovaru,
telefón, E-mail.

Všetky osobné údaje, ktoré nám pri registrácii alebo pri vytváraní objednávky poskytnete, slúžia výlučne na účely administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu sportart.sk/eshop. V prípade, že ste registrovaný na sportart.sk/eshop a rozhodnete sa zmeniť svoje osobné údaje alebo ich skontrolovať , môžete tak urobiť po prihlásení v sekcii Login - "Vaše udaje". 
Vaše osobné údaje sa ukladajú v databázach sportart.sk/eshop na dobu neurčitú.

O vymazanie osobných údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na sportart.sk/eshop môžete požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese info@sportart.sk.
O vymazaní údajov resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu v termíne do 5 pracovných dní.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu sportart.sk/eshop sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.