Prečo používať kompresné podkolienky?

V nasledujúcich riadkoch sa vám snažíme objasniť výhody používania kompresných podkolienok, kompresných ponožiek a kompresných lýtkových návlekov pri športe. Zistíte, že používanie ponožiek a podkolienok s vhodným tlakom na žily a svaly má pri športovaní skutočne zmysel...

1. fungovanie obehového systému ľudského organizmu Jednou zo zásadných súčastí procesu fungovania organizmu športovca je obehový systém do ktorého patrí cievny systém, ktorého úlohou je zásobovať sval arteriálnou krvou (okysličenou) s vyšším tlakom, ktorý je v strede svalu a súčasne tento systém zabezpečuje aj odtok venóznej krvi (odkysličenej s produktami metabolizmu), s nižším tlakovým gradientom, ktorý je pod povrchom svalu. Jednoducho povedané hlbšie sú cievy s okysličenou krvou, ktoré sú pod tlakom a pod povrchom tela sú žily s odkysličenou krvou so slabým tlakom...  Preto dlhšie trvajúca svalová práca zhoršuje podmienky venózneho odtoku krvi, hlavne v miestach ktoré sú vystavené nepriaznivému vplyvu gravitácie (lýtka, chodidlá).

Bežecké ponožky, podkolienky, návleky na lýtka

2. eliminácia tohto stavu Podľa názoru renomovaných fyzioterapeutov jedným zo spôsobov, ako sa s týmito nepriaznivými vplyvmi vyrovnať je používanie kompresných podkolienok, ponožiek, či návlekov. Podľa svetových výzkumov sa ukazuje až 30% zvýšenie prietoku krvi dolnými končatinami pri používaní vhodnej kompresie. Ideálne je, ak tlakový gradient pôsobiaci na dolné končatiny sa znižuje smerom hore ku kolenu. U kompresných produktoch SportART je mnohonásobným testovaním práve táto vlastnosť docielená a kompresia sa znižuje smerom od členkov ku kolenám. Pred obstaraním kompresných produktov SportART je potrebné zmerať obvod lýtka v najhrubšom bode, aby bola docielená vhodná kompresia, ktorá potom pôsobí na žily a svalovú hmotu.

Kompresné bežecké ponožky, podkolienky, návleky na lýtka v predajni Intersport

3. vhodná kompresia a jej použitie Naša kompresia sa tlakmi pohybuje na úrovni druhej kompresnej triedy, väčšinou medzi 20-25 mmHg. Tlak sval sťahuje a poskytuje mu mechanickú oporu pri behu, výskokoch, dopadoch a nedochádza tak k svalovým mikrotrhlinkám vplyvom otrasov. Vo svaloch sa tiež urýchľuje proces odplavovania laktátu a toxínov (kyseliny mliečnej) - tým zrýchľuje celý proces regenerácie. Naše kompresné ponožky a kompresné lýtkové návleky je vhodné používať počas záťaže, tréningu, zápasu, alebo po, ako urýchlenie regenerácie zvýšeným prietokom krvi z nôh smerom k srdcu. Kombináciu ponožiek a lýtkových návlekov získate kompresné podkolienky.